5è - Picasso

 A partir de la lectura del llibre de Wonder, ens hem analitzat física i psíquicament alhora que hem anat analitzant com es sent el protagonista del llibre. 

A partir d'aquest anàlisi, i lligant-ho amb les característiques principals de l'obra de Picasso, hem realitzat el nostre autoretrat cubista: