sd. Barcelona Romana i Medieval

 A continuació teniu les imatges que hem analitzat i comentat a classe sobre com ha anat evolucionant la ciutat de Barcelona al llarg dels segles:

Abans però, us deixem aquí el video que hem vist sobre la importància dels gremis a la ciutat de Barcelona:Muralles Romanes de BarcelonaCANVI DE LES MURALLES DE LA BARCELONA ROMANA A LA BARCELONA MEDIEVAL
LES DRASSANES DE BARCELONA - PORT REIALRESTES DE LA MURALLA DE LA BARCELONA MEDIEVAL, A L'AVINGUDA PARAL·LELPALAU DEL REI DE BARCELONA- ON VIVIA EL COMPTE DE LA CIUTAT


GRAVAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA AMB LES DUES MURALLES, EL PARC DE LA CIUTADELLA I EL CASTELL DE MONTJUÏC


MAPA DE LA CIUTAT DE BARCELONA ON VEIEM EL BARRI ANTIC I L'EIXAMPLE, CONSTRUÏDA A FINALS DEL S.XIX I PRINCIPIS DEL S.XX