5è - projecte B

 En el marc del projecte de Youtube, seguim avançant:

Després d'elaborar l'enquesta per a conèixer la realitat de l'escola a nivell alumnes i famílies sobre quin és el contingut que es consumeix de YouTube, quin temps s'hi dedica, quins canals es consumeixen, etc..

Hem començat a estructurar tot allò que volem aprendre, com volem fer-ho, en quins equips i sobre quina temàtica.

Cada equip, creats segons els interessos de cadascú, ha realitzat un KPSY on ha exposat els aspectes que volen treballar i de quina manera aquests aspectes ens ajudaran a desenvolupar les competències i dimensions pròpies del projecte.

A continuació, cada equip ha començat a planificar la informació que convertirà en el contingut del video que crearà per al canal de 5è, conjuntament, hem decidit que el canal serà un canal educatiu, fet per nens i nenes i per a nens i nenes i on ampliarem la informació treballada a la seqüència didàctica amb aspectes que ens interessen avui dia i que podem comparar amb la realitat propia de les diferents èpoques de la història de la humanitat!

Seguim!!!