TREBALLEM LA LLEGENDA DE L'EULÀLIA

A les aules de segon, treballem cooperativament. A cadascun de nosaltres se'ns ha assigant un rol : intendent, portaveu, secretari, coordinador. I, per tant, uns càrrecs a fer. Aquesta setmana estem treballant la Llegenda de l'Eulàlia fent servir la tècnica del llapis al mig i la lectura compartida. Un cop acabada la feina ens hem coavaluat i avaluat.